Agile werken volgens Gravity
Nieuws

De kracht van Agile werken

Lianne
Lianne de Jong
geplaatst op

Gebruikers adopteren nieuwe technologieën steeds sneller. Dit en grote maatschappelijke thema’s zorgen voor een nieuwe, latente behoefte bij jouw doelgroep. Agile werken kan daarbij uitkomst bieden. Deze werkmethodiek laat bedrijven sneller en effectief anticiperen op een veranderende markt. Zo pak je dat aan.

Technologische veranderingen kunnen een enorme impact hebben op je business. Inspelen hierop is voor veel bedrijven dan ook een uitdaging. Hoe blijf je relevant? Het is niet de vraag óf je moet innoveren, maar wanneer en met welk product. Daarbij vraagt een innovatief product om een innovatief proces, een transformatie in eigen organisatie. Een Agile mindset kan organisaties helpen zich wendbaar op te stellen en mee te bewegen met hun veranderende omgeving.

Wat is Agile

Agile betekent behendigheid, wendbaarheid en lenigheid. Het is een mindset; de wijze waarop je denkt en de waarden die je omarmt welke bijdragen aan de manier waarop jij wendbaar bent en kunt zijn.

Agile is in de kern de vaardigheid om te anticiperen, om actie te nemen en jezelf aan te passen.

Agile kent de volgende vier waarden:

  1. Mensen en interactie boven processen en tools
  2. Een werkend product boven allesomvattende documentatie
  3. Klant samenwerking boven contractonderhandelingen
  4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Deze waarden sluiten onderdelen zoals het gebruik van tools of het volgen van een plan niet uit, maar geven een goed beeld van het Agile gedachtengoed en waar de meeste focus op ligt. Zo is het bijvoorbeeld goed en zelfs noodzakelijk om een plan te maken, maar zou het zonde zijn wanneer je de behoefte van jouw klant uit het oog verliest, omdat het plan je een andere richting op wijst. Blijf dus vooral kijken of het plan dat je hebt gemaakt nog steeds de behoefte vervult van jouw doelgroep en of er aanscherping nodig is.

Met een Agile mindset wordt de behoefte van de doelgroep leidend en is het plan ondersteunend.

vier Agile waarden

Agile werken uitgelegd

Agile werken is het terugzien van een Agile mindset op de werkvloer. Dit betekent dat je jouw werk baseert op basis van feiten, ervaringen en bewijzen. Je toetst eerst je aannames alvorens je een keuze maakt. Door dit regelmatig te doen, kun je kleine afslagen maken die uiteindelijk jouw route bepalen. Zet daarbij altijd een duidelijke stip op de horizon en plan je route zorgvuldig, maar verwelkom verandering wanneer teruggekregen feedback dit vraagt.

Type Agile Frameworks

Er zijn een tal van frameworks ontwikkeld die het mogelijk maken om Agile te kunnen werken.
Een greep uit deze lange lijst aan frameworks zijn Scrum, Kanban en Lean. Ieder framework leidt tot Agile werken, maar de invulling hiervan is dus erg afhankelijk van welk proces het beste past bij jouw product. Zo kun je Scrum goed inzetten wanneer je innovatieve ideeën of nieuwe onderdelen van je product wilt introduceren. Kanban wordt vaak ingezet voor doorontwikkeling, op dagelijks niveau flexibel kunnen zijn en we gebruiken Lean om procesoptimalisatie te bewerkstelligen. Ze zijn allemaal Agile, maar zoomen in op andere doeleinden. Vaak zien we in de praktijk dat een combinatie van meerdere frameworks wordt toegepast om tot een compleet en waardevolle oplossing te komen.

Agile werken posts

Het grote voordeel van Agile werken

Je wil als business relevant blijven in een veranderende markt.

Dat is waarom een Agile aanpak op jouw werkvloer van toegevoegde waarde kan zijn. Het leert continu te reflecteren op wat je doet en bij te sturen. In tegenstelling tot een traditionele aanpak zorg je ervoor dat de wensen van de klant gedurende het gehele proces inzichtelijk blijven en zo voorkom je een ongewenst product aan het einde.

Daarnaast boek je vooruitgang in onderlinge samenwerking. Wanneer de oplossing (het product) en/of de realisatie van het product onzeker is, helpt een Agile mindset om de juiste keuzes te maken en je op deze manier te verplaatsen binnen die onzekerheid. Het draagt bij aan het leren kennen van de doelgroep en aan te sluiten bij wat echt van waarde is.

Voor wie is dit van toepassing

Voor wie is Agile werken eigenlijk niet? We willen allemaal producten maken die waardevol zijn en in een team werken waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt. Door je werk zichtbaar te maken, te onderzoeken wat jouw klant wilt en daarop te anticiperen, kun je tot die waardevolle kern komen. En wanneer je merkt dat je waarde toevoegt, groeit het enthousiasme en het verantwoordelijkheidsgevoel binnen je team.

Agile werken is voor iedereen die vroeg wil falen.

Niet schrikken. Vroeg falen is beter dan laat falen. Zo voorkom je dat je al veel geld in je product hebt geïnvesteerd. Je kunt dan beter een deel investeren en valideren of men inderdaad op jouw idee zit te wachten. Vanuit daar kun je doorontwikkelen. De mate waarin je Agile werkt, kan wel verschillen per organisatie of product.

Niet elk product is complex en vraagt een volledig Agile Framework.

Wanneer de eisen van een product helder zijn en je weet hoe je tot een dergelijk product komt, is een goed plan van aanpak voldoende. Vraag jezelf wel af hoe vaak dat daadwerkelijk voorkomt en daarnaast kan het zeker geen kwaad om zo nu en dan je klant te betrekken en te vragen of hij nog steeds tevreden is en feedback heeft. En wanneer je dan zoekende bent in wat je met deze feedback moet doen, dan kan Agile werken ook voor jou van toegevoegde waarde zijn voor stakeholdermanagement en prioritering van feedback. Je hoeft dan niet een heel framework in te richten, maar je gebruikt de tools binnen het framework als hulpmiddel om je product beter te maken. Niets mis mee.

De Agile Coach

Mocht je overtuigd zijn dat jouw organisatie ook een Agile mindset kan gebruiken, dan is het tijd om een Agile Coach in te schakelen. Het vraagt heel wat van jouw organisatie om het proces anders in te richten, laat staan ook daadwerkelijk anders te gaan denken. Verwacht ook niet dat iedereen direct expert is in de toepassing van een Agile Framework. Het simpelweg introduceren van een nieuwe werkmethode is dan niet voldoende. Dit vraagt coaching, aanpassing, oefening, herhaling en geduld. Ik als Agile coach help organisaties om de juiste mindset en cultuur te creëren die nodig is bij (digitale) transformaties en innovaties. Ik help organisaties bij het:

  • Omarmen van een Agile mindset
  • In kaart brengen van uitdagingen, behoeftes en oplossingen
  • Kiezen van Agile Frameworks
  • Formeren van teams en het implementeren van Agile frameworks

De onafhankelijkheid van mij als Agile coach maakt een dergelijke transformatie in jouw organisatie mede succesvol, omdat ik objectief kan observeren en op basis daarvan jouw teams op maat kan coachen.

Next level innoveren

Oké, innovatie vraagt een Agile proces, maar ook een visie, strategie, onderzoek naar behoeftes en een goed product die aansluit bij het probleem van jouw klant. Als digital product agency, waar ik als Agile coach onderdeel van uitmaak, kennen wij alle facetten. Van trendontwikkeling, het technische landschap en concepten valideren, tot aan product design en development. Alle ingrediënten voor een succesvolle innovatie op één plek binnen Gravity. 

Je bent onderaan dit artikel gekomen en dat betekent dat ik hopelijk je interesse heb gewekt in Agile werken. Ben je klaar om daadwerkelijk met mij aan de slag te gaan? 

Neem contact op
Lianne

Lianne de Jong

Scrum Master & Agile Coach