Vereniging eigen huis header

De woongelukscan van Vereniging Eigen Huis

Challenge

Het idee van de woongelukscan

Vereniging Eigen Huis is er voor iedereen die een huis wil kopen of bezit. Als onafhankelijke vereniging komt Vereniging Eigen Huis op voor de belangen van (toekomstige) huiseigenaren, zonder commercieel belang. Met ruim 800.000 leden is de vereniging het grootste collectief voor huiseigenaren. Samen houden ze eigenwoningbezit duurzaam en betaalbaar.

Vereniging Eigen Huis zit op het moment midden in een digitale transformatie. Met behulp van data willen zij hun leden nog meer kunnen bijstaan. Onderwerpen zoals de aanschaf van zonnepanelen door leden en gedeelde energie aankopen komen daarin aan bod. Maar ook de andere kant van het wonen, die over comfort gaat, willen ze aanspreken. Hoe kan Vereniging Eigen Huis haar leden helpen om zo fijn mogelijk te wonen? Dat hangt niet alleen af van het bezitten van zonnepanelen, maar ook de tevredenheid over de buurt en de bouwkundige staat van een huis. Hieruit is de Woongelukscan ontstaan. De Woongelukscan is al eerder uitgedacht als concept door Vereniging Eigen Huis en ook al gevalideerd onder de leden. De vraag waarmee Vereniging Eigen Huis vervolgens bij Gravity kwam was: ‘Hoe zorgen we ervoor dat mensen begrijpen wat de scan inhoudt en wat het ze oplevert zodat ze de Woongelukscan ook daadwerkelijk gaan gebruiken?’ en ‘hoe kunnen we dit concept naar een hoger niveau tillen?’.

Woongelukscan details
Solution

Rapid prototyping in 3 weken

Met een doorlooptijd van drie weken is er een rapid prototype ontwikkeld. Het project is gestart met een productvisie workshop waarin de visie rondom het bestaande concept werd aangescherpt. Vervolgens is het team begonnen met het bouwen van het prototype. Het prototype is in twee weken tijd ontwikkeld waarbij in tussentijdse review sessies alle belangrijke interne stakeholders van Vereniging Eigen Huis betrokken zijn geweest. De ontvangen feedback is direct meegenomen in het prototype, waardoor er aan het uiteindelijke prototype niks ontbrak.

De laatste week stond in het teken van valideren. In twee dagen tijd zijn er vier leden geïnterviewd waarbij er een user test op het prototype is gedaan en waarin hun mening is gevraagd over de Woongelukscan. Ook uit deze validatie zijn weer verbeteringen gekomen die zijn verwerkt in het prototype. De Woongelukscan roept volgens de leden nieuwsgierigheid op en wordt als gebruiksvriendelijk beschouwd.

Results

Optimaal gebruik maken van het lidmaatschap

Dankzij de Woongelukscan maken leden optimaal gebruik van hun lidmaatschap. De Woongelukscan focust zich op het wooncomfort door met concrete oplossingen te komen wat Vereniging Eigen Huis leden activeert en inspireert. De scan zorgt er tegelijk voor dat Vereniging Eigen Huis hun dienstverlening veel meer op maat kan aanbieden. Hierdoor creëert de scan meerwaarde voor zowel Vereniging Eigen Huis als haar leden.


Het prototype van de Woongelukscan is na validatie succesvol gebleken. Hiermee is bewezen dat het idee van de Woongelukscan moet worden doorgezet. Dit project heeft ervoor gezorgd dat het nu duidelijk is welke onderdelen van het prototype nog moet worden aangescherpt om naar een pilotfase te gaan. De volgende stap is dan ook het starten van een pilotfase. In de toekomst streeft Vereniging Eigen Huis naar een koppeling met een CRM systeem zodat zij nog beter persoonlijk advies kunnen aanbieden in een eigen omgeving.

VEH details
Meer weten?
Lotte

Lotte van Beek

Business developer