Nijver-hero

Nijver

Versnelt het opstellen van verduurzamingsplannen voor woningbouwcorporaties

Intro

Vooruitstrevend en verduurzamen

Vóór 2050 moeten woningbouwcorporaties ruim twee miljoen woningen verduurzamen. Nijver heeft de ambitieuze missie de doorlooptijd van renovatieprojecten drastisch te versnellen en jaarlijks 20.000 huizen te verduurzamen.

Challenge

Ontbrekend inzicht leidt tot inefficiente bij woningcorporaties

Het verduurzamen van woningen begint met inzicht. Woningbouwcorporaties hebben nauwelijks inzicht in de status van hun eigen portefeuille. Data die zij nodig hebben om een beeld te schetsen komt veelal uit verschillende bronnen. Het gevolg daarvan is een data-aanvraagproces van gemiddeld 20 weken per project. Kostbaar, tijdrovend en inefficiënt. Dat moet eenvoudiger en sneller. Met de wetenschap dat 80% van alle projecten op elkaar lijkt, kan een groot deel van de data-aanvragen gestandaardiseerd worden. Tenminste, als alle informatie vooraf wordt verzameld en gedigitaliseerd. Wij introduceren: dataplatform Nijver.

Gravity heeft ons geholpen een platform te bouwen waarbij investerings- en onderhoudsbeslissingen simpel en snel gemaakt kunnen worden. Afwegingen worden nu een stuk makkelijker!

Alan Bosch — Directeur Nijhuis Apeldoorn

Werkwijze

Communicatie

Kennis & expertise

Solution

Dataplatform ‘Nijver’. Slim investeren in verduurzaming en plannen op basis van echte cijfers, vanaf één plek.

Op het dataplatform verzamelt Nijver vanuit verschillende bronnen de nodige informatie. Daarmee krijgen corporaties inzicht op de duurzaamheid, kwaliteit, CO2-uitstoot, huurderstevredenheid, huursom, energiekosten en leefbaarheid van hun woningportefeuille. Door de data op één plek te brengen, krijgen woningbouwcorporaties in een overzichtelijk dashboard inzicht in hun portefeuille. De score op een aantal verduurzamingsthema's wordt gevisualiseerd en leidt tot een investeringsoverzicht. Het resultaat daarvan is een doordacht onderhoudsplan of verbeterstrategie met bijbehorende kostenbegroting. Bij akkoord op de kosten zet de woningcorporatie de aanvraag direct door als opdracht bij een bouwbedrijf. Win-win-win.

Nijver-Logo
Nijver-Colors
Nijver-Typography
Nijver 1

📸 Mijn complexen

Een (geografisch) overzicht van alle complexen in je woningportefeuille, met voorgecalculeerde prijsinschatting per ‘verhuurbare eenheid’ op basis van een verduurzamingsstrategie.

Nijver 2

📸 Mijn complexen

Een (geografisch) overzicht van alle complexen in je woningportefeuille, met voorgecalculeerde prijsinschatting per ‘verhuurbare eenheid’ op basis van een verduurzamingsstrategie.

Nijver-3

📸 Planning en uitvoering

Plan in maximaal 4 stappen hoe complexen vanaf bepaalde energielabels naar de energieneutrale eindstreep worden gebracht.

Nijver-4

📸 Meerjarenbegroting investering en onderhoud

Gebaseerd op het gemaakte stappenplan worden de investerings- en onderhoudskosten doorgerekend tot 2050 heb je direct inzicht in de financiën voor deze selectie aan complexen.

Resultaten

Op koers richting energieneutraal wonen in 2050

Dataplatform Nijver levert direct een maatschappelijke bijdrage. Investeringsplannen opstellen kostte woningcorporaties voorheen honderden uren. Nu is dat binnen 5 minuten in een aantal kliks gedaan. We zeggen niet voor niets simplicity moves.

12

Woningcorporaties gekoppeld

448K

wooncomplexen geïndexeerd

96

Woningportefeuille sub selecties

128

Verduurzamingsstrategieën

100+

Plannen ingestuurd bij Nijhuis Bouw

Design & technology

Schaalbaar, betrouwbaar, veilig en intuitief als uitgangspunt.

Nijver-design-1Nijver-design-2Nijver-design-3

Design

 • Sketch
 • Figma
 • InvisionApp

Front-end

 • Nuxt.js
 • Tailwind css
 • Chart.js

Back-end

 • Strapi CMS
 • Node.js
 • GraphQL

Partnerships

 • DashData
 • Digital Ocean
 • Kubernetes